Przekaż nam 1%

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. 

 

 

7 KRAKOWSKI SZCZEP „HALNY” od ponad 25 lat wychowuje i uczy kolejne pokolenia młodych harcerzy. Środki z Akcji 1% chcemy wykorzystać na dalsze działania środowiska m.in.: wzbogacenie programu dla uczestników, organizację śródrocznych imprez harcerskich, organizację wyjazdów i letniego obozu, a także na tworzenie warunków wszechstronnego rozwoju naszych podopiecznych.

BARDZO DZIĘKUJEMY za dotychczasowe wsparcie i będziemy wdzięczni za każdy, mały gest podarowany na działalność Szczepu Halny!


KRS: 0000273492
CEL SZCZEGÓŁOWY: Hufiec Kraków – Nowa Huta SZCZEP HALNY