Bohater

166px-Stanisław_BroniewskiBohaterem naszej drużyny jest hm. Stanisław Broniewski ps. Orsza. Urodzony 29 grudnia 1915 r. w Warszawie, zm. 30 grudnia 2000 w Wesołej, naczelnik Szarych Szeregów, harcmistrz, podporucznik AK., kawaler Orderu Orła Białego.

W 1928 wstąpił do ZHP – 3 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. ks. J.Poniatowskiego , później był m.in. instruktorem harcerskim w Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

Podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939 współorganizator Pogotowia Harcerzy. W czasie okupacji niemieckiej w Szarych Szeregach, m.in.: 1941 komendant Okręgu Południowego w Chorągwi Warszawskiej i organizacji Wawer, 1941–1943 komendant Chorągwi Warszawskiej, od lutego do maja 1943 komendant Grup Szturmowych w Warszawie, od maja 1943 do października 1944 naczelnik Szarych Szeregów. Dowódca akcji pod arsenałem, uczestnik powstania warszawskiego 1944. Od 1945 komendant Harcerstwa wśród Polaków w Niemczech.

Pełnił funkcję Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Zmarł po długiej chorobie  w wieku 85 lat.

Pogrzeb Stanisława Broniewskiego odbył się 9 stycznia 2001 na Cmentarzu Wojskowym na Powiązkach w Warszawie. Został pochowany w kwaterze Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka” .