Jak zapisać dziecko?

Jak zapisać się do ZHP? 

Krok 1

Rodzic poszukujący drużyny lub gromady, do której mogłoby należeć dziecko pierwsze kroki powinien skierować do szkoły, w której uczy się dziecko. Najlepiej zorientowaną osobą w szkole jest oczywiście Dyrektor Placówki oraz nauczyciele .


Tereny naszej działalności:

Zuchy (7-10 lat)

 1. SP 130 im. Jana Brzechwy na os.Oświecenia 30
 2. SP nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej os. II Pułku Lotniczego

Harcerze (10-13 lat)

 1. SP nr 130 im. Jana Brzechwy na os.Oświecenia
 2. SP nr 52 im. Marii Dąbrowskiej na os. Dywizjonu 303
 3. SP nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej os. II Pułku Lotniczego
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna os. Kościuszkowskie

Harcerze Starsi (13-16 lat)

 1. XXX LO im. Brata Alberta na os. Dywizjonu 303
 2. SP nr 130 im. Jana Brzechwy na os.Oświecenia
 3. SP nr 52 im. Marii Dąbrowskiej na os. Dywizjonu 303
 4. SP nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej os. II Pułku Lotniczego
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna os. Kościuszkowskie

Wędrownicy (16-21 lat)

 1. XXX LO im. Brata Alberta na os. Dywizjonu 303

Krok 2

Wystarczy przyjść z zainteresowanym dzieckiem na zbiórkę w terminie wyznaczonym przez drużynowego. Terminy oraz kontakt do odpowiedniego drużynowego znajdą Państwo w zakładce „JEDNOSTKI”. Należy wybrać jednostkę odpowiednią do miejsca nauki dziecka lub miejsca zamieszkania.

Na pierwszej zbiórce drużynowy wyjaśni dokładnie zasady zapisania się, w które wlicza się:

 1. Wypełnienie zgody na przynależność do ZHP
 2. Zapłacenie obowiązkowych składek członkowskich ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego wymaga elektronicznej zgody rodziców na przynależność dziecka do ZHP.