Kadra 217 KDH Evelienn

Drużynowa
phm. Ewa Sobolewska HO

Telefon kontaktowy: 601-711-499
E-Mail: ewa.sobolewska@zhp.net.pl

 

Przyboczny
dh Mateusz Bryk