Kadra 217 KDH Evelienn

DRUŻYNOWY

ćw. Mateusz Bryk

E-mail: mateusz.bryk@zhp.net.pl

PRZYBOCZNA

trop. Julia Szczepanik

E-mail:
szczepanik.julia@zhp.net.pl

PRZYBOCZNY

ćw. Michał Brzoza

E-mail: michal.brzoza@zhp.net.pl

PRZYBOCZNY

wyw. Sebastian Gładysek

E-mail: sebastian.gladysek@zhp.net.pl