Koło Przyjaciół Harcerstwa

Koło Przyjaciół Harcerstwa zrzesza wszystkich rodziców, przyjaciół członków Szczepu „Halny”, którzy pragną pomóc w realizacji misji ZHP. Głównym celem Koła jest wsparcie naszego środowiska, propagowanie idei harcerskiej wśród rodziców i w środowisku działania, a także utrzymywanie więzi między organizacją a rodzicami, szkołami i innymi lokalnymi sojusznikami.

 

Serdecznie zapraszamy chętnych do pomocy i włączenia się do Koła !

 

Kontakt do opiekuna Koła Przyjaciół Harcerstwa:  druhna Weronika Zień
Telefon: 721-374-199
E-Mail: weronika.zien@zhp.net.pl