Konstytucja


Niniejsza Konstytucja jest najważniejszym wewnętrznym prawem 7 Krakowskiego Szczepu „Halny” im. gen. Mariusza Zaruskiego. Wszelkie wewnętrzne prawa sprzeczne z ową Konstytucją nie mają mocy prawnej.

Konstytucja Szczepu