Kontakt

7 Krakowski Szczep Halny

im. gen. Mariusza Zaruskiego

os. Dywizjonu 303 blok 66
31-875 Kraków

E-mail: komenda@szczephalny.pl

 Fanpage Szczepu na Facebooku

Komenda Szczepu: 

Komendantka Szczepu: phm. Ewa Sobolewska HO
E-mail: ewa.sobolewska@zhp.net.pl
Tel.: 601-711-499

Skarbnik Szczepu: pwd. Katarzyna Kuźniarowska HO

Kwatermistrz Szczepu: pwd. Maciej Jeziorek HO