Krąg Starszyzny Harcerskiej

Już niedługo, coraz bliżej… 😀