Składki członkowskie

Ile kosztuje harcerstwo? 

Składki członkowskie ZHP

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. Od IV kwartału 2017 roku wysokość składki ustalona jest dla każdej chorągwi indywidualnie.

Składkę tworzą:

  • część należna Głównej Kwaterze ZHP – w wysokości 6 złotych kwartalnie,
  • część należna chorągwiom, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym – kwartalnie

Dla naszego szczepu składka za cały rok wynosi 180 zł, czyli 45 zł za jeden kwartał.


Na co są wykorzystywane składki?

  • Z części należnej dla hufców i chorągwi:
    na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne dla drużyn oraz koszty administracyjne.
  • Z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP:
    na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne.

Dzięki dofinansowaniom, płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to – w czasie rzeczywistym, ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzyści odczuwa każdy członek drużyny.


Koszt rajdów, biwaków

Rajdy i biwaki harcerskie to trwające kilka dni wyjazdy, które w ciągu roku pozwalają na uatrakcyjnienie realizowanego programu. Zwiększają one możliwości na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobywanej na zbiórkach. Rajdy i biwaki są jednym z najlepszych sposobów na zintegrowanie drużyny, a co za tym idzie – polepszenie komfortu pracy i rozwoju każdego harcerza.

Koszt biwaków trwających 2-3 dni wynosi około 70 zł


Jak opłacić?

Składkę członkowską w wysokości 45 zł za jeden kwartał należy wpłacać przelewem:

Nr konta: 14 1750 0012 0000 0000 3265 2767 Hufiec Kraków – Nowa Huta – Szczep Halny ul. Kaczeńcowa 7, 31-831 Kraków.

W tytule prosimy wpisać: Składka członkowska -imię i nazwisko zucha lub harcerza – numer drużyny


Kiedy należy dokonywać wpłat?

I kwartał – do 20 stycznia

II kwartał – do 20 kwietnia

III kwartał – do 20 lipca

IV – kwartał – do 20 października