Terminy zbiórek

Poniedziałki w godz. 17:00-18:30

w jednej z sal lekcyjnych w SP nr 155 na os. II Pułku Lotniczego