Terminy zbiórek

Środy w godz. 16:00-17:30

w jednej z sal lekcyjnych w SP nr 155 na os. II Pułku Lotniczego