Terminy zbiórek

Poniedziałki w godz. 17:15-18:45
w harcówce w SP nr 130 na os. Oświecenia 30