Terminy zbiórek

Środy w godz. 17:30-19:00

w harcówce w SP nr 130 na os. Oświecenia