Terminy zbiórek

Wtorki 18:00 – 19:45

w harcówce w SP nr 130 na os. Oświecenia 30