Terminy zbiórek

Poniedziałki 17:00 – 18:45

w harcówce w SP nr 130 na os. Oświecenia