Terminy zbiórek

Poniedziałki 18:00 – 19:30

w harcówce w SP nr 130 na os. Oświecenia