Terminy zbiórek

w harcówce w ZSO nr 14 na os. Dywizjonu 303 bl. 66 🙂