Terminy zbiórek

Środy w godz. 18:00 – 19:30

w harcówce w ZSO nr 14 na os. Dywizjonu 303