Terminy zbiórek

Środy w godz. 18:00 – 20:00 
w harcówce w XXX LO na os. Dywizjonu 303 bl. 66